De algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en het gebruiken van deze website, gaat u akkoord met te voldoen aan en door de volgende bepalingen en voorwaarden van het gebruik, die samen met ons privacybeleid ten grondslag liggen aan joost-niemoller.nl ‘s relatie met u aan deze website zijn verbonden. Als u het oneens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan kunt u onze website niet gebruiken.

De term ‘joost-niemoller.nl’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website wonend  te Oss, Nederland. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina’s van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en dat wij uitdrukkelijk uitgesloten zijn van aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste maat toegestaan door de wet.
  Uw gebruik van informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.
 • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie anders dan in overeenstemming met het auteursrecht is verboden, die onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden (en condities).
  Alle handelsmerken op deze website, die niet het eigendom van of in licentie gegeven zijn aan de exploitant, worden erkend op de website.
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een claim voor schadevergoeding en / of een strafbaar feit.
  Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat we instemmen met de website(s). Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).
 • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van het Nederland.